+385 21 848 208

Izrada energetskog certifikata

Prema Pravilniku o energetskom certificiranju zgrada, energetski certifikat prilikom prodaje ili najma mora imati svaka zgrada ili stan.

Energetski certifikat zgrade je dokument propisanog sadržaja i izgleda, koji sadrži opće podatke o zgradi, energetski razred zgrade, podatke o osobi koja je izdala energetski certifikat, podatke o termotehničkim sustavima, klimatske podatke, podatke o potrebnoj energiji za referentne i stvarne klimatske podatke, objašnjenja tehničkih pojmova te popis primijenjenih propisa i normi.

Energetski razred zgrade odražava energetska svojstva zgrade, na način da daje informaciju o specifičnoj godišnjoj potrebnoj toplinskoj energiji za grijanje po jedinici površine (kvadratnom metru) na temelju pretpostavljenog režima korištenja zgrade.

Stambene i nestambene zgrade svrstavaju se u osam energetskih razreda prema energetskoj ljestvici od A+ do G, s tim da A+ označava energetski najpovoljniji, a G energetski najnepovoljniji razred. Zgrada višeg energetskog razreda znači bolju kvalitetu rada ili života koja proizlazi iz manjih temperaturnih oscilacija, te nižih troškova grijanja i hlađenja u odnosu na zgradu niže energetske kategorije. Visoki energetski razredi, A+ i A, uobičajeno zahtijevaju primjenu obnovljivih izvora energije, koji smanjuju ukupnu potrošnju energiju po kvadratnom metru. Klasične nove zgrade kvalitetne toplinske zaštite najčešće nisu energetskih razreda viših od B.

Rok važenja energetskog certifikata je 10 godina.

Pružamo kompletnu uslugu ishođenja energetskog certifikata!
Za sve dodatne informacije kontaktirajte nas na mobitel 099/272 5770, telefon 021/848 208 ili na e-mail aajduk77@gmail.com.